Els coordinadors de l'oficina municipal de projectes europeus Next Generation: el regidor de Turisme i l'edil de Gestió responsable del territori, Vicent Mascarell i Alícia Izquierdo, han presentat aquesta vesprada a la Fira internacional de turisme de Madrid, Fitur 2023, el projecte de «Renaturalització i mitigació dels efectes de les inundacions en el corredor verd del barranc de Beniopa a la ciutat de Gandia», aprovat pel Fons Next Generation EU a través de la Fundació Biodiversitat (Ministeri de Transició Ecològica).

“Presentem una iniciativa que té el doble objectiu d’apostar per la sostenibilitat i també per donar solució a la connectivitat entre Gandia i la platja, Gandia i el port. Amb determinades decisions des del punt de vista urbanístic i mediambiental com la que hui hem presentat. A més, d’un nou producte turístic”, ha assegurat Mascarell durant la presentació del projecte elaborat pel departament de Medi Natural de l’àrea de Gestió responsable del territori.

Amb un pressupost total de 3 milions d’euros, les actuacions es distribueixen en tres eixos d'actuació: En primer lloc, la «Resiliència enfront de la inundabilitat»: Disminuir el risc d'inundació a partir d'actuacions que milloren la funcionalitat de les àrees de laminació. «A l’entrada del nucli urbà el barranc encara té característiques naturals, ja que prové de l'àmbit forestal pràcticament salvatge. Per tant, hi actuem creant un gran parc de 2 hectàrees que complirà funcions publiques oxigenant el barri de Beniopa ( i tot el nou sector en desenvolupament del final del passeig)  i sobretot protegint al poble de Beniopa de les fortíssimes avingudes laminant el cabal punta que arriba sobtadament». D’igual manera, el barranc perd molta amplària al enclavar-se entre el final de la trama urbana (formigonada, i per tant, amb aigües que porten una elevada velocitat) i el polígon, reduint molt la seua capacitat de drenar les aigües i provocant un "efecte tapó". En quest sentit, hi construirem un segon parc inundable  (3.500m2) que amplie la secció del barranc i facilite l’evacuació de les aigües). D’altra banda, des de eixe punt eixirà l’itinerari que connectarà amb el nucli del Grau», ha explicat la regidora de Gestió responsable del territori.

En segon lloc, la «Renaturalització del llit»: Actuació contundent d'eliminació de l'espècie invasora Arundo donax; recuperació de la vegetació pròpia de ribera millorant el paisatge natural i la mitigació dels efectes de les inundacions; recuperar l'espai de servitud i reforçar la idea de corredor biològic entre els espais forestals de l'interior i les zones humides de la costa. «S'hi eliminarà la vegetació exòtica i es recuperarà l'habitat natural del riu per a recuperar les riberes naturals conquerides i buscar un augment de la biodiversitat».

Finalment, la «Posada en valor d'espais periurbans a partir dels serveis ecosistèmics»: Conformar espais d'alt valor natural en els entorns d'àrees fortament poblades fomentant l'aportació de serveis ecosistèmics a la ciutadania. «Busquem la connectivitat ecològica i social mitjançant la creació d'un itinerari que comunique els nuclis urbans i afavorisca les activitats lúdiques i socials».

Amb un pressupost de 3 milions d’euros (95% a càrrec de Fundació Biodiversitat, 2.385.547,91 €. I una aportació municipal del 5%), la duració prevista del projecte és de setembre 2022 a 31 desembre 2025.

Situació actual

El Barranc de Beniopa recorre el terme municipal de Gandia travessant part de la trama urbana del municipi. El seu caràcter torrencial implica importants problemes d'inundació en determinats barris de la ciutat: El 3 de novembre de 1987, la ciutat va registrar en 24 hores més de 800 mm/m? (rècord estatal de pluviometria) negant la ciutat i provocant una gran quantitat danys materials.

Actualment el llit ha evolucionat cap a un estat de degradació i ha vist reduïda la seua capacitat de drenatge a conseqüència de la proliferació d'espècies invasores i a la progressiva ocupació dels espais de ribera. El risc ha incrementat a conseqüència dels efectes del gran incendi forestal que va afectar la capçalera de la conca del barranc durant a l'agost de 2018 (incendi de Llutxenr, de 3.270 Ha), minvant la capacitat d'infiltració de l'escolament superficial per la desaparició de la coberta vegetal.

«Tots aquests factors, units als previsibles impactes derivats del canvi climàtic, converteixen el Barranc de Beniopa en un risc potencial per a un territori densament poblat. Mitjançant les actuacions proposades, es pretén reduir el risc d'inundació en la zona i renaturalitzar el llit en les zones que no han sigut rigiditzades mitjançant obres de canalització», ha conclòs Izquierdo.