El regidor de Participació Ciutadana, Josep Escrivà, juntament amb l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, assistiren al taller participatiu organitzat pel mateix departament amb motiu del Pla Director de Desenvolupament Urbanístic dels Rajolars d’Oliva. En ell, es pogueren recollir una sèrie d'opinions i propostes de la ciutadania assistent respecte a aquest projecte.

L’objectiu del Pla Director és determinar l’estratègia per al desenvolupament urbanístic de l’àrea dels Rajolars d’Oliva en resposta a la iniciativa ciutadana municipal de l’Ajuntament d’Oliva per a la transformació d’aquest espai. Aquest projecte consisteix en la millora i regeneració de la vora sud del nucli urbà adequant la seua connectivitat, que abasta 177.398 m2 de superfície, mitjançant les ferramentes d’innovació urbanística, respectant la identitat del lloc i el seu entorn, i establint així un teixit productiu dins de la ciutat i adequadament connectat.

En la proposta presentada s’ha tingut en compte principis com ara la sostenibilitat econòmica i ambiental, el respecte al patrimoni arquitectònic i d’enginyeria, la diversificació d’usos compatibles, la mobilitat basada en els desplaçaments no motoritzats, l’adequada governança del sistema adoptat, la innovació en la formació professional d'alt rendiment i la participació ciutadana.

«Els Rajolars és una zona estratègica d’expansió urbana d’Oliva el desenvolupament de la qual se’ns presenta com una oportunitat per incorporar els espais d’oci i cultura, centres assistencials i àmplies zones verdes que demanda la ciutadania. Per altra banda, també es busca atraure l’activitat i població a aquesta zona amb un nou teixit residencial o amb la incorporació d’un centre de formació professional especialitzat en activitats productives del municipi.» Ha declarat l’alcaldessa Yolanda Balaguer.

El taller presencial de participació forma part del procés d’elaboració del Pla Director de Desenvolupament Urbanístic Els Rajolars, l’objectiu del qual ha estat la recollida de valoracions i propostes per part dels veïns i veïnes del municipi. A partir d’una anàlisi prèvia de la realitat de la zona i del seu entorn, l’equip redactor del projecte ha presentat una proposta amb actuacions concretes sobre aquest àmbit. Aquestes són les propostes que s’han contrastat, validat i ampliat al taller participatiu amb la ciutadania el passat 17 de novembre. «El nom del taller, «Pensem els Rajolars», ha estat una invitació a tota la ciutadania perquè assistisca a aquest esdeveniment presencial però també perquè participe en l’enquesta en línia que actualment es manté activa.» Ha declarat el regidor de participació ciutadana Josep Escrivà, el qual juntament amb l’alcaldessa, s’han mostrat molt agraïts per l’interés i col·laboració del veïnat d’Oliva i a les fundacions presents en el passat taller.