Les Nits Bordes és un projecte destinat a tota la joventut de la Safor-Valldigna que proposa activitats d'oci actiu, participatiu, educatiu, igualitari i saludable, basades en l’educació en el temps lliure. El que té d’especial aquest programa és l’horari de les activitats, sent les nits dels caps de setmana les protagonistes per oferir al jovent alternatives actives a l'oferta d'oci consumista, gaudint de les instal·lacions municipals fora de l'horari habitual i tradicional.

Amb aquest projecte, el Servei de Joventut de la Mancomunitat de la Safor dona a la gent jove la possibilitat d'elegir que volen fer amb el seu temps lliure, oferint una alternativa a l’oci mainstream, on moltes vegades l'alcohol i altres drogues són les protagonistes.

En aquesta edició han participat 16 pobles de la comarca, cadascun d’aquests pobles ha apostat per les polítiques de joventut impulsades des de la Mancomunitat acollint una Nit Borda entre el 13 de gener i el 25 de febrer. D’aquesta manera, s’ha pogut crear un circuit d’activitats diverses en cap de setmana i horari nocturn que ha acollit a més de 200 joves.

Totes les activitats s’han programat després de realitzar un treball previ de consulta participativa a la població jove, de manera que el programa s’ha dissenyat cobrint les inquietuds i els interessos reals de la població juvenil de la Safor-Valldigna, optant en tot moment per una oferta àmplia i variada a nivell social, cultural i esportiu.