El Pla d'Humanització de places i carrers, juntament amb altres actuacions del Departament de Serveis Bàsics, continua actuant a Gandia per augmentar la confortabilitat, l'accessibilitat i la seguretat als carrers de la ciutat.

Tal com ha anunciat el regidor de Serveis Bàsics a la Ciutadania, Miguel Ángel Picornell, les properes actuacions del Pla i del Departament s'executaran, amb un pressupost total de 451.047,38 euros durant els pròxims mesos.

El primer bloc d'actuacions es realitzarà a la rotonda Roís de Corella/Reis Catòlics, els carrers Carrer Molló (Tram entre Afores i plaça Alqueria Nova), Immaculada (tram entre Reis Catòlics i Benicanena), Ciutat Condal (tram entre plaça Espanya i Ferrocarril d'Alcoi), Bairén (tram entre Ferrocarril d'Alcoi i Pellers), Plus ultra (tram entre Mondúber i Plaça El·líptica), Juan Ramón Jiménez (tram entre Benissuai i Plaça Exèrcit Espanyol) i Xeresa (tram entre Plaça El·íptica i plaça Joaquín Ballester). També es contempla una actuació entorn de la plaça Espanya (incloent-hi un tram de Gaietà García i Cid Campeador des de plaça fins a Reis Catòlics).

Els treballs que es realitzaran seran principalment el fresat del ferm existent, la col·locació d'un nou asfaltat a fi de garantir la seguretat viària per a la circulació dels vehicles i finalment la pintura viària.

Picornell ha qualificat aquesta actuació com a "ambiciosa. Està contemplada al Pla Director i continuarem en aquesta línia que ha permés en els darrers anys la millora i humanització de desenes de carrers i places de la ciutat".