La Junta de Govern celebrada dilluns passat va aprovar l’amortització del deute municipal que ascendeix a tres milions d'euros. Aquesta mobilització ha estat possible gràcies al fet que el romanent de Tresoreria d'aquest any ha donat una dada positiva de 25,1 milions d'euros, fet que suposa el romanent més gran mai aconseguit a Gandia.

D'aquesta manera, s'estableix una tendència en positiu, ja que s'ha passat de 43,1 milions d'euros en negatiu durant el 2015 a 25,1 milions en positiu aquest any. Un canvi de 68 milions a huit anys.
Aquestes amortitzacions han permés reduir el total del deute de 350 a 265 milions i amb aquesta nova aportació, el consistori deixarà de pagar 150.000€ anuals en interessos.

Aquestes successives reduccions de deute han permés que l'indicador de la ràtio d'endeutament, que relaciona el màxim de deute financer que una corporació local pot haver basat en l'ingrés actual (capítols 1 a 5), se situe en 295 punts actualment, fet que suposa una disminució d'aquesta ràtio de més de 100 punts respecte al 2015.