El ple ordinari de l’Ajuntament d’Oliva, celebrat el passat dijous 25 maig ha aprovat el primer Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials d’Oliva i el primer Pla Estratègic d’Habitatge d’Oliva elaborats des del departament de Benestar Social que encapçala la regidora Yolanda Navarro i en col·laboració amb tot el personal tècnic.

L’objectiu del Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials és millorar el benestar social de totes les persones que resideixen a Oliva. Es tracta d’un projecte que compleix amb la normativa establerta i que encomana a les entitats locals que integren les zones bàsiques impulsar aquest tipus de plans per a homogeneïtzar tots els serveis de responsabilitat pública que componen el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. El document recentment aprovat deixa constància de la realitat social que es viu actualment a la localitat i la situació organitzativa dels Serveis Socials d’Oliva a partir d’un estudi que busca detectar les necessitats i oportunitats de la població, adaptar els serveis socials al context actual i optimitzar l’organització de l’equip que els desenvolupa.

Tota la informació recollida, “basada en l’anàlisi de les necessitats de la població i de les oportunitats que atorga la nova organització dels Serveis Socials”, com assenyala Yolanda Navarro Vizcaíno, regidora de Benestar Social, Esport i Festes, “ha guiat el conjunt d’accions que es desplegaran des del Servei de Benestar Social i Igualtat de l’Ajuntament d’Oliva durant els pròxims quatre anys per a millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns d’Oliva, perquè d’això es tracta Serveis Socials: de la qualitat de vida, conciliació i benestar de tota la nostra població”.

Per la seua banda, el I Pla Estratègic d'Habitatge d’Oliva constitueix un instrument de planificació per als pròxims anys en el qual es recullen actuacions per tal de donar resposta a la problemàtica de l’habitatge, especialment d’habitatge social, a Oliva. En aquest sentit, la regidora Yolanda Navarro ha declarat que «enfront d'un plantejament tradicional de l'habitatge, com a element de caràcter residencial integrat en el planejament del desenvolupament urbanístic, s'ha passat al protagonisme de la seua funció social, com a instrument de cohesió que permet garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge a totes les persones».

«Amb la seua aprovació es donarà trasllat a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat així com a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al seu coneixement i aportant-los una visió verídica de la situació de la nostra ciutat. Aquests documents són ferramentes necessàries i requisits imprescindibles per a optar a majors inversions en matèria d’habitatge, ajudes, subvencions o demandes, ja que la informació que apareix és més ajustada a la realitat de la nostra ciutat i a les necessitats dels nostres veïns i veïnes i joves» ha sentenciat Navarro.