Un símbol del Grau en camí a convertir-se en Bé d'Interés Cultural

Un símbol del Grau en camí a convertir-se en Bé d'Interés Cultural

La Generalitat Valenciana ha iniciat els tràmits per a declarar Bé d'Interés Cultural (BIC), amb la categoria de monument, l'església de Sant Nicolau del Grau a Gandia. Aquesta distinció reconeixeria el seu excepcional valor patrimonial i cultural, assegurant-ne la protecció i preservació per a les futures generacions.

Un temple emblemàtic de l'arquitectura moderna

L'església de Sant Nicolau del Grau, construïda el 1962 per l'enginyer Eduard Torroja en col·laboració amb l'equip d'Ignacio Lafuente, representa un exponent excepcional de l'arquitectura moderna a Gandia. La seva singular estructura, basada en dues lloses de formigó pretesat, i el seu ús de materials naturals com la pedra i el rajola, la converteixen en un referent notable d'aquest moviment arquitectònic. A més del seu valor arquitectònic, l'església es configura com un símbol identitari del Grau, el districte marítim de Gandia. La seva vinculació amb la història i la cultura del barri la converteix en un element referencial per a la comunitat.

Un reconeixement merescut al patrimoni de Gandia

La declaració de BIC de l'església de Sant Nicolau del Grau suposaria un reconeixement merescut a la seva importància arquitectònica, cultural i social. A més, consolidaria Gandia com a referent en la conservació del patrimoni valencià.

Un esdeveniment per a celebrar el patrimoni marítim

El proper 11 de juliol, l'església acollirà la jornada "Mar i Formigó", un esdeveniment dedicat al patrimoni vinculat al litoral. Aquesta iniciativa, organitzada per l'Ajuntament de Gandia i l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), posa de manifest l'aposta per la posada en valor del patrimoni marítim de la ciutat.

Sant Nicolau del Grau: Un exemple notable d'arquitectura moderna valenciana

L'església de Sant Nicolau del Grau destaca per la seva resposta única i innovadora als reptes funcionals, espacials i formals de la seva construcció. La seva estructura lleugera i elegant, l'ús de materials nobles i la seva integració en l'entorn marítim la converteixen en un exemple notable de l'arquitectura moderna valenciana.

Un patrimoni per a preservar

La iniciativa per a declarar BIC l'església de Sant Nicolau del Grau s'alinea amb el compromís de Gandia per a la protecció i conservació del seu ric patrimoni cultural. La ciutat treballa per a salvaguardar els seus béns culturals i posar-los en valor per a les generacions presents i futures.